HUR FUNGERAR DET?

Lägg upp en CD hos CDOD och ha den tillgänglig för all framtid.

Efter att ni tecknat avtal med CDOD laddar ni sedan upp ert produktionsmaterial:

Klart!

När de 5 filerna finns på plats så kontrollerar vi att filerna är korrekta och förbereder produktion samt lägger upp produkten hos Grammotex. Nu är arbetet klart för er del. Vi sköter nu tillverkning, distribution, fakturering och NCB. Skillnaden mellan Grundpriset (CDODs tillverkningspris, för närvarande 59 kr) och ert fastställda PPD/F-pris kommer att krediteras er och avräkning ske var tredje månad.